Visie

Lezen, leren, informeren en laagdrempelige toegang voor iedereen tot kennis en cultuur, daar draait het om in ons bibliotheekwerk.

Wij vinden het belangrijk voor alle inwoners van onze gemeente om een leven lang te kunnen blijven werken aan persoonlijke ontwikkeling. Daar helpen onze medewerkers u bij!

Kernzinnen zijn hierbij:
* Een leven lang leren, inspireren en verbinden
* Laagdrempelig en onafhankelijk, midden in de samenleving: toegankelijk voor iedereen
* Samenwerken met relevante partners in een netwerk
We doen dit door:
* Het beschikbaar stellen van fysieke en digitale media als bron van kennis en cultuur
* Het verzorgen van trainingen, workshops, lezingen en debatten, gericht op basisvaardigheden, inspiratie en creativiteit
* Ontmoeten in de vestiging of in de wijk
* De inzet van professionele medewerkers als verbinder: betrokken en deskundig


Een eeuw aan ervaring

De openbare bibliotheek van Heerlen bestaat al meer dan 100 jaar! Met een hoofdvestiging in het Glaspaleis in het centrum van Heerlen en in drie wijkfilialen in Hoensbroek, Heerlerheide én Heerlerbaan. Daarnaast verzorgen we op bijna alle basisscholen van Heerlen het bibliotheek-op-school-werk.

Speerpunten

We richten ons op 3 speerpunten:


1) het toegankelijk maken van media, informatie en ruimte voor studie en ontmoeting op diverse locaties in de stad;

2) het bevorderen van taal- en leesvaardigheid; en

3) het aanbieden van educatieprogramma's gericht op participatie, zelfredzaamheid en basisvaardigheden.

Basisvaardigheden waar we ons in het bijzonder op richten zijn:
Lezen en schrijven, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden, mediawijsheid, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren, kennis van financiën en gezondheid.