Visie

SCHUNCK bibliotheek prikkelt en voedt nieuwsgierigheid. Zonder nieuwgierigheid ontstaan geen vragen. Vragen over je eigen wereld en die om je heen. Taal is de sleutel om vragen te kunnen stellen, de dialoog aan te gaan en kennis te delen. De bibliotheek is dichtbij en een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en inspiratie vindt om nieuwe werelden te ontdekken. SCHUNCK bibliotheek verbreedt je blik en inspireert een leven lang te lezen & leren. We bieden informatie en kennis via de collectie, digitale bronnen, educatieve programma’s én door het ondersteunen van ontmoetingen tussen mensen. We verbinden verhalen, kennis en mensen met elkaar. Mensen die van en met elkaar leren.

SCHUNCK Bibliotheek Heerlen is een onafhankelijke basisvoorziening in de stad waar iedereen welkom is. SCHUNCK Bibliotheek prikkelt de nieuwsgierigheid, inspireert op reis te gaan en je horizon te verbreden. Verhalen in boeken nemen je mee op reis naar andere werelden. Ontmoetingen met andere bezoekers, bibliotheekmedewerkers of schrijvers bieden nieuwe perspectieven. Juist door de multidisciplinaire cultuurorganisatie die SCHUNCK is, met ook een museum en muziek-en dansschool, bieden we een rijke plek waar het leeft en bruist. Maar ook een moment van rust of geconcentreerd studeren in de bibliotheek biedt mogelijkheid je horizon te verbreden en kennis te vergroten. Met vier vestigingen is er altijd een plek in de buurt. Bij SCHUNCK Bibliotheek heeft iedereen de mogelijkheid te lezen, leren, studeren, ontspannen én zich te laten verrassen. SCHUNCK Bibliotheek helpt zo iedereen te groeien en het beste uit zichzelf te halen.

Speerpunten

De bibliotheek heeft een breed werkterrein. De bibliotheek heeft naast haar traditionele taak als uitleenbibliotheek steeds nadrukkelijker ook een rol als educatieve, programmerende én informatieve bibliotheek. We zien dat bezoekers steeds vaker de weg naar de bibliotheek vinden als plek om te studeren, te verblijven en anderen te ontmoeten. Een groep die hierbij bijzondere aandacht heeft zijn mensen voor wie meedoen in de maatschappij niet vanzelfsprekend is. De bibliotheek is een laagdrempelige en logische plek om informatie te vinden en vragen te stellen. Bezoekers met behoefte aan advies op het gebied van bijvoorbeeld beter lezen en schrijven of het omgaan met de digitale overheid helpen we op weg. Tegelijkertijd zien we dat mensen het fijn vinden om een boek te lenen, te lezen of te studeren in de bibliotheek.

In de komende jaren versterken we onze maatschappelijke betekenis. Ons vertrekpunt is hierbij onveranderd de collectie, de professionele medewerkers en de vestigingen die evenwichtig verspreid zijn over de stad.

We werken vanuit 4 focuslijnen:

  1. De collectie
  2. Taal- en leesbevordering
  3. Basisvaardigheden
  4. Ontmoetingsplek en programmering in de wijk