Privacyverklaring

Privacy

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht 
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalings- en leengeld-informatie
 • bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
 • overzicht leenhistorie (na toestemming)


TOESTEMMING

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

DOELEN

De doelen waarvoor SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • u de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het
  lenen van boeken)
 • het afhandelen van uw betalingen


UW RECHTEN

U hebt het recht uw persoonsgegevens

 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen
 • U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren via MIJN MENU.

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van uw gegevens kunt u geven via link.

BEWAARTERMIJN

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist.

DELEN PERSOONSGEGEVENS

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen zal uw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CONTACTGEGEVENS
SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen
Bongerd 18
6411 JM Heerlen
045-5772225
KvK 64162028

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.
Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Adobe Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

MEER INFORMATIE

Uitgebreide privacyverklaring

CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJDEREN, BEPERKEN, VERPLAATSEN PERSOONSGEGEVENS

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. U kunt een opdracht daartoe sturen naar bibliotheek@schunck.nl

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u op de kopie het burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlen zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.