VoorleesExpress

Voorlezen geeft een voorsprong!

Kinderen die op jonge leeftijd worden voorgelezen, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter. Een taalachterstand op jonge leeftijd is daarentegen moeilijk in te halen. Voorlezen is dus het antwoord. De vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen bij gezinnen waar voorlezen nog niet een vanzelfsprekendheid is. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verbetert de leescultuur thuis en draagt bij aan het leesplezier bij de kinderen.

Wat doet de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streeft de vrijwilliger ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Dit helpt hen in hun totale ontwikkeling.

Aanmelden voor de VoorleesExpress of meer informatie: hetty.vander.velden@schunck.nl