Leeskring Blijf lezen!

20 augustus 2019, van 19:00 tot 21:00 | Elke 2 weken | SCHUNCK* Glaspaleis, Bongerd 18 +2

Kosten: Gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Leeskring voor anderstaligen

De leeskring Blijf lezen! is voor de Taalhuiscursist die met plezier cursus I, II en III heeft doorlopen, een basis niveau lezen en schrijven heeft verkregen en als mens bewuster en sterker is en meer vertrouwen heeft gekregen over de eigen plek in de maatschappij. Deze cursist heeft plezier in lezen gekregen en weet de weg naar de bibliotheek te vinden.

Doel: De cursist behouden en blijvend stimuleren en ondersteunen bij taalverbetering en maatschappelijke participatie.

Werkmethode: boek-/themabesprekingen/schrijversbezoeken/leeskringontmoetingen.

Leeskring Blijf lezen! vindt plaats op dinsdagavond om de 14 dagen.
De begindatum voor 2019 is 8 januari.